Taal: Nederlands (geactiveerd) Sprache: Deutsch

Actualiteiten

Contactbrieven vanaf nummer 59 nu op de site te lezen

24-8-2022

In het Nederlandstalig deel van onze website kunt U alle Contactbrieven vinden die vanaf nummer 59 (februari 2007) zijn verschenen. Afgesproken is, dat de drie meest recente jaargangen uitsluitend voor leden toegankelijk zullen zijn: die staan dus in een apart gedeelte dat enkel voor leden toegankelijk is. De voor iedereen toegankeleijke contactbrieven vindt u hier: http://www.pag-o.de/nl/?Openbaa.
Ik wens u veel leesplezier

Archief