Taal: Nederlands (geactiveerd) Sprache: Deutsch

Jaarbijeenkomst 2018

Mondorf-les-Bains, 18 – 21 mei 2018

Birdpex-8 en Algemene Ledenvergadering PAGO

Deze dagen zijn om twee redenen spannend.
Een: de jaarlijkse internationale postzegeltentoonstelling in Mondorf-les-Bains, Luxemburg, voert dit jaar het thema Ornithologie. Een prima aanleiding om Birdpex 8 daar aan te koppelen. Wat zullen de deelnemers tonen en wat zal de beoordeling van hun exponaten zijn?
Twee: Birdpex-8 in Luxemburg is dé gelegenheid voor de PAGO, de uit de MGO ontstane ‘club’, om het eerste Jahrestreffen in Mondorf-les-Bains te houden.

Birdpex-8, met o.a. jeugd, open klasse, éénkader en méérkader-exponaten, heeft alle ruimte in Centre sportif ‘Roll Delles’. De waarderingen per exponaat stonden al op 20 mei aangegeven op de deelnemerskaarten bij het exponaat. De diploma’s en het juryrapport met puntenverdeling konden in de loop van 21 mei worden opgehaald bij de organisatie. De meeste deelnemers zullen tevreden tot zeer tevreden zijn geweest met de jurering. Zodoende bestaat de Palmares slechts uit de uitreiking van een ereprijs aan de ‘gouden’ deelnemers…
Een overzicht van de bekroningen vindt u hier: palmares-birdpex-8.pdf
Dat de deelnemers aan het Treffen waren ondergebracht in twee verschillende hotels, maakte gezamenlijke acties niet altijd even eenvoudig. Desalniettemin troffen de meeste deelnemers elkaar op 19 mei tijdens de officiële opening van Exphimo-18 en Birdpex-8, en bij de PAGO-Jahreshauptversammlung, op 20 mei voor de excursie naar Remerschen in de ochtend en/of de stad Luxemburg in de middag en tijdens het traditionele Tausch und Plausch in de avonduren.

Op 19 mei wordt er bij het ‘Burgerkulturhaus’ verzameld voor de officiële opening. Deze blijkt te bestaan uit een zeer kort muziekoptreden en een reeks toespraken in de Luxemburgse taal, die voor de meeste aanwezigen totaal onverstaanbaar is. Daarna loopt men naar de sporthal (de expositieruimte) voor een drankje en een hapje. In de middag vindt in een van de ruimten binnen het sportcentrum de jaarvergadering plaats.

Op excursie-dag, 20 mei, staat o.a. ‘Haff Réimech’ op het programma.‘Haff Réimech’ ligt aan de Moezel bij het dorpje Remerschen, tussen Schengen en Remich. Door zand- en kiezelafgraving voor bouwmateriaal ontstonden diverse plassen met helder (kwel) water, omringd door riet, en moerassen. Door de paden te volgen, voor een kleine of een grotere ronde, soms over ‘knuppelpaden’ en houten bruggetjes en her en der te stoppen bij een kijkhut of uitzichtpunt, is het hele gebied goed te bekijken. Veel vogelsoorten en een rijke flora. Bij het beheer in het natuurreservaat, sinds 1998, probeert men zoveel mogelijk alle natuurlijke biotopen te behouden. Zo worden er bv. open stukken gecreëerd om vogelsoorten als kleine plevier een broedplaats te bieden. Ook vele wilde bijensoorten en andere insecten vinden zo hun nestel- en voedselgebiedjes. Op het water zijn wat vlotjes gelegd, zodat de visdief daar kan broeden. Dé trekpleister voor ons was de zang van de grote karekiet. Een vogelsoort, die in ons land slechts nog weinig gehoord kan worden. Nog een verrassing bood de aanwezigheid van de Orpheusspotvogel, een vogel die langzaam maar zeker opschuift van zuid naar noord. Wel gehoord, maar niet gezien, helaas. Dat men hier zoveel mogelijk natuur, recreatie en educatie probeert te verenigen blijkt ook in het infocentrum ‘Biodiversum’.
Het in 2016 geopende gebouw op een kunstmatig schiereiland heeft een langwerpige, halfronde vorm, als een omgekeerde, houten bootkiel of als herinnering aan de prehistorische behuizingen van weleer. Het is opgebouwd met natuurlijke materialen, vooral uit de omgeving. Het dak, echter, wordt bedekt met Canadees cederhout. Geologie, geschiedenis van de omgeving en het natuurreservaat, plant- en dierleven van het gebied, óók het onderwater- en nachtleven, (wereld)natuurbeheer en ‑bescherming en milieu vragen aandacht met alle interactieve, moderne middelen. Iconen zijn naast de fuut, de grote hoefijzervleermuis die in dorpen in de omgeving broedkolonies heeft.

De vogellijst, in alfabetische volgorde, van ons bezoek aan Haff Réimech omvat de volgende soorten: aalscholver, blauwe reiger, boomvalk, braamsluiper, canada gans, dodaars, ekster, fitis, fuut, grasmus, grote karekiet, houtduif, Indische gans, kleine karekiet, kneu, knobbel­zwaan, koekoek, kokmeeuw, koolmees, kuifeend, meerkoet, merel, nachtegaal, nijlgans, orpheusspotvogel, pimpelmees, putter, rietgors, spreeuw, tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, Turkse tortel, vink, visdief, waterral, winterkoning, zwarte kraai, zwarte wouw, zwartkop.

Agnes van der Sanden

Birdpex 8

 

 

Jahrestreffen 2018

Jahrestreffen 2018

Jahrestreffen 2018

Jahrestreffen 2018

Jahrestreffen 2018