Taal: Nederlands (geactiveerd) Sprache: Deutsch

Lid worden

U krijgt tot drie maal per jaar onze (Duitstalige) "Rundbrief" met actuele informatie over nieuwe uitgaven van zowel postzegels als postwaardestukken en stempels met betrekking tot de vogelwereld. Tevens artikelen over filatelistische en ornithologische onderwerpen, adviezen voor de opbouw van filatelistische (tentoonstellings-)verzamelingen en nog veel meer.

Eveneens gemiddeld drie keer per jaar krijgt U een Nederlandstalige Contactbrief boordevol informatie over filatelistische en ornithologische zaken. Daarnaast is er één of twee keer per jaar op wisselende lokaties een contactdag waar altijd tijd is ingeruimd voor een lezing op filatelistisch en/of ornithologisch vlak. Uiteraard is er op deze contactdagen ruimschoots gelegenheid tot het ruilen of aankopen/verkopen van filatelistisch materiaal.

Wenst U meer informatie, dan kunt U contact opnemen met:
     voor Nederland: Frans Dinkgreve, email frans.dinkgreve@ziggo.nl
     voor België: Koenraad Bracke, email kobra22@telenet.be

En last but not least: Leden in Nederland kunnen deelnemen aan ons rondzendverkeer waardoor U enkele keren per jaar in de gelegenheid bent om Uw verzameling op een verantwoorde wijze uit te breiden.

Indien U dit wat lijkt, en daardoor in een lidmaatschap van onze vereniging geïnteresseerd bent, dan zou ons dat veel plezier doen.

Een lidmaatschapsaanvraagformulier kunt u hier downloaden:
- lidmaatschapsaanvraag als Word-bestand
- lidmaatschapsaanvraag als PDF-bestand

Uiteraard kunt u ook via het contactformulier van Uw interesse laten blijken!

Opmerking:

Het lidmaatschap van de filatelistische werkgroep Ornithologie begint op 1 januari van enig jaar en eindigt op 31 december. Als U zich nà 1 januari aanmeldt, worden de Rundbrieven van het lopende jaar alsnog geleverd. Het lidmaatschapsgeld, dat op dit moment € 30,= per jaar bedraagt, is altijd over een geheel jaar (kalenderjaar) verschuldigd.