Taal: Nederlands (geactiveerd) Sprache: Deutsch

Lid worden

U krijgt drie maal per jaar onze (Duitstalige) "Rundbrief" met actuele informatie over nieuwe uitgaven van zowel postzegels als postwaardestukken en stempels met betrekking tot de vogelwereld. Tevens artikelen over filatelistische en ornithologische onderwerpen, adviezen voor de opbouw van filatelistische (tentoonstellings-)verzamelingen en nog veel meer.

Gemiddeld 5 keer per jaar krijgt U een Nederlandstalige Contactbrief boordevol informatie over filatelistische en ornithologische zaken. Daarnaast kunt U twee keer per jaar deelnemen aan onze contactdag die centraal in Nederland (tegenwoordig meestal in IJsselstein) wordt gehouden en waar een lezing/voordracht over filatelie en/of ornithologie een vast agendapunt is.

En last but not least: U kunt deelnemen aan ons rondzendverkeer waardoor U enkele keren per jaar in de gelegenheid bent om Uw verzameling op een verantwoorde wijze uit te breiden.

Indien U dit wat lijkt, en daardoor in een lidmaatschap van onze vereniging geïnteresseerd bent, dan zou ons dat veel plezier doen.

Een lidmaatschapsaanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Uiteraard kunt u ook via het contactformulier van Uw interesse laten blijken!

Opmerking:

Het lidmaatschap van de filatelistische werkgroep Ornithologie begint op 1 januari van enig jaar en eindigt op 31 december. Als U zich nà 1 januari aanmeldt, worden de Rundbrieven van het lopende jaar alsnog geleverd. Het lidmaatschapsgeld, dat op dit moment € 30,= per jaar bedraagt, is altijd over een geheel jaar (kalenderjaar) verschuldigd.