Taal: Nederlands (geactiveerd) Sprache: Deutsch

Publicaties

De nieuwsbrief van de vereniging, de zogenaamde "Rundbrief", is voor veel Nederlandse vogelfilatelisten een van de belangrijkste redenen om lid te zijn van onze Werkgroep. Naast actuele informatie over nieuwe vogelpostzegels en andere filatelistische elementen met betrekking tot de vogelwereld, zijn hierin ook vaak artikelen opgenomen met betrekking tot ornithologie, vogelbescherming, opbouwen van een vogelverzameling, nieuwe filatelistische inzichten inzake vroegere uitgiften enzovoorts. 
Ook worden geregeld bijdragen gepubliceerd met betrekking tot algemeen filatelistische thema's, zoals bijvoorbeeld nieuwe of gewijzigde tentoonstellingsreglementen.

De nieuwsbrief verschijnt tot drie keer per jaar en heeft een omvang van tussen de 60 en 80 pagina's, soms ook méér. De kosten voor de nieuwsbrief zijn in het contributiebedrag inbegrepen.

Oudere Rundbrieven zijn nog beperkt verkrijgbaar via de voorzitter.

Daarnaast krijgen de Nederlandse en Belgische leden ook gemiddeld drie keer per jaar een Contactbrief. Naast interessante artikelen over de (filatelistische) vogelwereld, staan hierin ook aankondigingen van tentoonstellingen en de daarbij door onze leden behaalde resultaten, nieuwe uitgiften, uitnodigingen en verslagen van onze halfjaarlijkse contactdagen en overige artikelen over zaken die voor onze leden van belang (kunnen) zijn.